“ภาวะช็อก”เป็นสภาวะที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซีด กระสับกระส่าย หายใจหอบหรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา และต่อมาจะไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตหากช่วยไม่ทันการ วิธีปฐมพยาบาล 1. ถ้ามีบาดแผลให้รีบห้ามเลือด 2. จัดท่าให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและยกปลายเท้าสูง 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมและห่มผ้าห่มให้ความอบอุ่น 4. รีบนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

วิธีปฐมพยาบาล
1. ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจได้เอง มีอาการไอหรืออาเจียน พยายามระมัดระวังอย่าให้สําลักสิ่งอาเจียน
2. ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ 15 ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บฟื้นหรือไปให้ถึงโรงพยาบาล
3. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. รีบนําส่งโรงพยาบาลสิ่งที่ต้องคํานึงไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ำออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร เพราะจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนสมองตาย การช่วยชีวิตจะไม่ได้ผล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth